Từ điển Hán-Việt - 漢越辭典

Từ điển Hán Việt này do congdongviet.net tạo có tổng cộng 9,617 từ Hán-Việt và 3,705 ảnh hướng dẫn viết chữ Hán; với những giải nghĩa đi kèm chi tiết và dễ hiểu, gồm những tính năng cơ bản sau:

  • Có thể tìm kiếm dễ dàng
  • Hỗ trợ xem trên mobile
  • Tra cứu rất nhanh
  • Dò từ theo ký tự alphabet
  • Công cụ tìm kiếm nhanh
  • Hiển thị song ngữ
  • Ảnh minh họa cách viết
  • Hiển thị chữ thư pháp