攢 toàn, toản (22n)

1 : Họp lại, tích góp.
2 : Một âm là toản. cũng như chữ toản 鑽 khoét.