奎 khuê (9n)

1 : Sao Khuê, một ngôi sao trong nhị thập bát tú.
2 : Nhà thiên văn ngày xưa cho sao Khuê chủ về sự văn hóa:, cho nên nói về văn vận hay dùng chữ khuê.