哽 ngạnh (10n)

1 : Nghẹn. Nức nở không khóc ra tiếng gọi là ngạnh yết 哽咽.