哉 tai (9n)

1 : Tiếng trợ ngữ, nghĩa là vậy thay.
2 : Mới. Âm lịch cứ đến ngày mồng ba gọi là tai sinh minh 哉生明 nghĩa là ngày mặt trăng mới sáng.