齲 củ, khủ (24n)

1 : Sâu răng, sún răng. Cũng đọc là chữ khủ.