齮 nghĩ (23n)

1 : Cắn. Như nghĩ hột 齮齕 nhai nghiến.
2 : Cầy bẩy, ghen ghét người có tài mà xô đẩy người ta ra.