麼 ma (14n)

1 : Yêu ma 么麼 bé nhỏ, nhỏ xíu.
2 : Tục dùng làm trợ ngữ. Như thập ma 什麼 cái gì vậy ?