麌 ngu (17n)

1 : Con khuân cái.
2 : Ngu ngu 麌麌 xúm xít. Tả cái hình trạng tụ đông đúc.