鯢 nghê (19n)

1 : Con cá kình (voi) cái gọi là nghê.