鬫 hám (22n)

1 : Hằm hằm, giận dữ.
2 : Giống thú phát khùng gầm thét cũng gọi là hám.