顒 ngung (18n)

1 : Nghiêm chính, tả cái dáng mặt nghiêm nghị, chính đính.
2 : To kếch xù.