顎 ngạc (18n)

1 : Cái xương gò má, (quyền) xương quai hàm gọi là hạ ngạc 下顎.