韭 cửu (9n)

1 : Rau hẹ, là một thứ rau thơm mà cay, lá nhỏ mà dẹp.