鐓 đối, đôn (20n)

1 : Dưới đầu cán giáo cán mác bịt đầu cho phẳng nhẵn gọi là đối.
2 : Một âm là đôn. Thiến.