鋅 tử, tân (15n)

1 : Cứng.
2 : Một âm là tân. Kẽm (Zincum, Zn), một loài kim không rỉ vào trong được, cho nên hay dát ra từng phiến để lợp nhà.