醬 tương (18n)

1 : Dùng các thứ đậu, ngô, gạo, ngâm ủ nấu gạn, cho muối vào để chấm cho mặn gọi là tương.
2 : Các món đồ ăn đâm nát.