跛 bả (12n)

1 : Què, một chân khô đét không đi được.
2 : Chân có tật, đi khập khiễng.