趄 thư (12n)

1 : Tư thư 趑趄 chật vật, đi không lên. Tả cái dáng lễ mễ khó đi.