赳 củ (9n)

1 : Củ củ 赳赳 hùng dũng, tả cái dáng vũ dũng.