豺 sài (10n)

1 : Chó sói, lông dài rậm, chân như chân chó, tính rất tàn ác.