譟 táo (20n)

1 : Reo rầm rầm, nhiều tiếng reo hò gọi là táo.
2 : Chê trách.