誼 nghị (15n)

1 : Cũng như chữ nghĩa 義.
2 : Tình bè bạn chơi với nhau. Như thế nghị 世誼 tình nghĩa đời đời chơi với nhau.