襏 bát (17n)

1 : Bát thích 襏襫 áo vải dày, thứ vải may áo cho người lao động mặc.
2 : Áo đi mưa.