褸 lũ (16n)

1 : Lam lũ 襤褸 lam lũ, quần áo rách rưới bẩn thỉu.