袿 khuê (11n)

1 : Áo cánh dài, áo choàng của đàn bà.