街 nhai (12n)

1 : Ngã tư, con đường thông cả bốn mặt, những đường cái trong thành phố đều gọi là nhai.