蟢 hỉ (18n)

1 : Hỉ tử 蟢子, một tên là tiêu sao蠨蛸. Xem chữ 蛸.
2 : Bích hỉ 壁蟢 con nhện càng, nó ôm một cái trứng ở bụng như hình đồng tiền, nên cũng gọi là bích tiền 壁錢.