虀 tê (23n)

1 : Dưa muối, rau cắt nhỏ ra muối với muối gọi là tê.