蕨 quyết (16n)

1 : Một loài thực vật nở hoa ngầm, lá non ăn được.