蔥 thông (15n)

1 : Hành, cùng nghĩa với chữ thông 葱.
2 : Màu xanh.
3 : Tốt tươi.