芋 dụ, hu (7n)

1 : Khoai nước. Ta quen đọc là chữ vu.
2 : Một âm là hu. To lớn.