臻 trăn (16n)

1 : Ðến, kịp. Như lão cảnh nhật trăn 老境日臻 cảnh già ngày đến.