臏 tẫn, bận (18n)

1 : Xương bạnh chòe, xương mặt đầu gối. Vì thế nên ai bị hình phạt chặt mất xương đầu gối đi gọi là tẫn. Cũng đọc là chữ bận.