耰 ưu (21n)

1 : Bừa phủ, gieo hạt giống rồi lại bừa phủ một lượt đất nữa lên gọi là ưu.
2 : Cái đầm, dùng để đập các hòn đất to cho phẳng.