耀 diệu (20n)

1 : Rọi sáng, sáng soi, sáng ở chỗ này soi tới chỗ kia gọi là diệu.
2 : Vẻ vang, rực rỡ, cái gì của mình được hưởng mà người khác lấy làm hâm mộ thèm thuồng là diệu.

耀
耀
耀