糙 tháo (17n)

1 : Gạo xay.
2 : Vật gì chưa được làm kỹ gọi là thô tháo 粗糙.