秦 tần (10n)

1 : Nước Tần.
2 : Nhà Tần (248-207, trước T.L.), Tần Thủy Hoàng 秦始皇 diệt cả sáu nước thay nhà Chu làm vua gọi là nhà Tần.