礧 lôi (20n)

1 : Lăn đá từ trên cao xuống.
2 : Ðá lớn.