磲 cừ (17n)

1 : Xa cừ 硨磲 con xa cừ, vỏ dùng làm đồ trang sức đẹp.