矩 củ (10n)

1 : Cái khuôn làm đồ vuông.
2 : Khuôn phép.