皰 pháo (10n)

1 : Phỏng da, chân tay hốt nhiên màng lên từng nốt đầy những nước gọi là pháo.