痿 nuy (13n)

1 : Liệt, gân thịt mềm nhũn không cử động được gọi là nuy.