熲 quýnh (15n)

1 : Lửa sáng rực rỡ, có khi viết là 耿.