漚 ẩu, âu (14n)

1 : Ngâm lâu.
2 : Một âm là âu. Bọt nước.