溽 nhục (13n)

1 : Hơi nắng xông, hơi nắng bốc hơi nước lên gọi là nhục thử 溽暑.
2 : Ướt.
3 : Nồng đặc (đồ ăn ngon).