淙 tông (11n)

1 : Tông tông 淙淙 tuôn tuôn, tiếng nước chảy như mưa gió.