涔 sầm (10n)

1 : Nước đọng trên đường.
2 : Sầm sầm 涔涔 mưa sầm sầm. Cũng có khi nói về nước mắt. Như lão lệ sầm sầm 老淚涔涔 nước mắt già lướt mướt.
3 : Vũng nước thả cá.