榕 dong (14n)

1 : Cây dong, một loài cây như cây si.