栱 [ củng ] (10n)

1 : [Ðẩu củng] [斗栱] cái trụ ngắn trên xà.